Menu

0212 438 30 11

0553 047 91 49

Acil Durum Planı

ANASAYFAHİZMETLERİMİZAcil Durum Planı
ANASAYFAHİZMETLERİMİZAcil Durum Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Hemen Teklif Al

  • Acil Durum Planı-image-3


Uzmanlarımız; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler.İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

Olması muhtemel acil durumları değerlendirirÇalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlerMeydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparÇalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.

Diğer Hizmetlerimiz